.

 

Pasaport Kart Üye Programı Koşulları

1- İşbu sözleşme, şirket merkezi 846 Sokak (1. Beyler Sokağı) No: 22, 35260 Konak İzmir adresinde mukim Gülba Tekstil İnşaat Maden Turizm Gıda Reklam Sanayi Ticaret A.Ş. ile Pasaport Kart üyesi arasında aşağıdaki şartlarda akdedilmiştir. Pasaport Kart, üyenin Gülba A.Ş.’nin belirleyeceği Gülba A.Ş. mağazalarında yapacağı  alışverişlerde puan kazanmasını ve daha sonra bu puanlarla işbu sözleşmedeki şartlarla kullanarak alışveriş yapmasını sağlayan bir üyelik sistemidir.

2- Gülba A.Ş., üyelerini önceden bildirmek kaydı ile Pasaport Üye Programı’nı durdurabilir. Bu durumda üyelerin Pasaport puanları otuz (30) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır. Pasaport Kart üyelerine, birbirinden farklı fayda programları sunulabilir. Geçerli koşullar programların iletişim kanallarından öğrenilebilir. Pasaport Kart Üye Programı sisteminin altyapısındaki arızalar nedeniyle geç veya yanlış alınan duyuru, promosyon, puan vb. gibi imkanların sağlanamamasından dolayı Gülba A.Ş. sorumlu tutulamaz.

3- Pasaport Kart ücretsizdir. Pasaport Kart’tan yararlanmak için Gülba A.Ş. tarafından tek taraflı olarak üyelik ücreti belirlenmesi durumunda, mevcut Pasaport Kart üyeleri, derhal durumdan haberdar edilecek olup; on (10) gün içerisinde üyelik ücreti ödemeyen üyelerin sözleşmeleri feshedilerek üyelikleri Gülba A.Ş. tarafından sona erdirileceği gibi, bu üyeler de işbu bedeli ödemeksizin üyeliklerini sona erdirmekte serbesttirler. Bu şekilde üyelikleri sona eren üyelerin Pasaport Kart puanlarını otuz (30) gün içerisinde kullanma hakları saklıdır.

4- Pasaport Kart puanları hiçbir surette ticari amaçla kullanılamaz ve kişiye özeldir. Üye, Pasaport Kart Üye Programı’ndan faydalanması için kendisine verilen kart ve numarasını, kullanıcı adı ve/veya şifresini başkasına vermemeyi, kullandırmamayı, bunların saklanmasından sorumlu olduğunu; kartın üye veya başkası tarafından kötüye kullanıldığı veya programın suistimal  edildiği tespit edilirse, üyeliğe ilişkin her türlü hak ve kazanımların geri alınacağını, üyeliğin sonlandırılacağını kabul ve taahhüt eder. Üye, Pasaport Kart’ının kaybolması, çalınması halinde bu durumu Gülba A.Ş. iletişim kanallarından derhal bildirecektir. Bildirim yapılıncaya kadar doğabilecek her türlü zarardan üye sorumludur.

5- Üye, kazandığı haklarından, geçerli koşullar dahilinde, üyeliğin sona erme tarihine kadar yararlanabilecektir. Üyelik sona erdiğinde kartta biriken puanlar ve üyeye kazandırılan haklar, 1. ve 4. madde hükümleri saklı kalmak üzere, Gülba A.Ş. tarafından silinir.

6- Pasaport Kart Üye Programı, başta havalimanlarında bulunan Gülba A.Ş. mağazaları olmak üzere, Gülba A.Ş. tarafından belirlenen mağazalarda geçerli değildir. Gülba A.Ş., Pasaport Kart Üye Programı’nın geçerli olduğu mağazaları belirlemekte serbesttir.

7- Bazı veya Pasaport Kart Üye Programı’na dahil tüm Gülba A.Ş.mağazalarında geçerli olan kampanyalar ve Pasaport Kart kampanyalarının şartları, sitede geçerli olmayabileceği gibi farklılık da gösterebilir. Sitede geçerli olan kampanyalar bazı Gülba A.Ş. mağazalarında veya Pasaport Kart Üye Programı’na dahil hiçbir Gülba A.Ş. mağazasında geçerli olmayabilir.

8- Pasaport Kart, eski sezona ait ve ikinci kalite ürünlerde geçerli değildir. Alışverişlerde kazanılan puan oranı, Gülba A.Ş. tarafından uygun görülmesi halinde her zaman değiştirilebilir. Kullanılmayan puanlar Gülba A.Ş. tarafından belirlenecek aralıklarda silinir.

9- Pasaport Kart Üye Programı’na 13 yaşın üzerinde olan gerçek kişiler üye olabilir. Pasaport Kart Üye Programı, tüzel kişilere yönelik bir program değildir.

10- Üye, Gülba A.Ş.’nin sözleşmeyi üçüncü kişilere devredebileceğini ve işbu sözleşme ile Borçlar Kanunu’nun 205. maddesi uyarınca sözleşmenin devrine şimdiden onay verdiğini gayrıkabilirücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

11- Taraflar, birbirlerine yazılı olarak veya e-posta ile on (10) gün önceden bildirmek kaydı ile işbu sözleşmeyi feshetme ve üyeliğini sona erdirmekte serbesttirler. Üyeliklerini sona erdiren üyelerin, Pasaport Kart puanlarını, üyelikleri sona ermeden kullanmaları gerekmektedir; aksi taktirde Pasaport Kart puanları, 1. ve 4. madde hükmü saklı kalmak kaydı ile Gülba A.Ş. tarafından üyelik sona erme tarihi itibarıyla silinir. Üye, Gülba A.Ş.’ye bu form ile açıkladığı ve diğer şekillerde açıklayacağı bilgilerinin doğru olduğunu, bunlarda değişiklik olması halinde bunları güncelleyeceğini, söz konusu bilgilerin gerçeğe aykırı olması veya gerçeğe aykırı hale gelmesi sebebiyle Gülba A.Ş.’nin maruz kalabileceği her türlü zararı karşılayacağını, uyuşmazlık halinde Pasaport Kart Üye Programı kayıtlarının kesin delil sayılacağını kabul eder.

12- Kişisel verilerin kullanılması ile ilgili şartlar, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınızın ve bizimle iletişe geçeceğiniz kanallar hakkında detaylı bilgilerin yer aldığı Pasaport Kart Üyelik Sözleşmesi’ne ve Ticari İletişime İlişkin Kişisel Verilerin Korunma Aydınlatma Metni mağazamızda Pasaport Kart sözleşmesini imzalarken hemen yanı başınızda rahatlıkla okuyacağınız şekilde konumlandırılmıştır.

İADE VE DEĞİŞİM ŞARTLARI

6052 sayılı Tüketicinin Korunması hakkındaki kanunda; mağazadan görerek satın alınan ürünlere cayma hakkı tanınmamıştır. Siz değerli müşterilerimizin memnuniyetini göz önünde bulundurarak ancak aşağıda oluşturulan şartlara göre, sizlere iade ve değişim hizmeti sunabilmekteyiz.

Kişisel Verilerin İşlenmesi

İade ve değişim işlemlerinin yapılabilmesi için kullanılan formlarda ad, soyad, adres, telefon ve imzanız işlem güvenliğinin, kişi tespit bilgisinin ve iletişimin sağlanması amacıyla alınmaktadır. Bu bilgiler sadece iade ve değişim sorumlusu olan kişiler tarafından işlenir.

DEĞİŞİM

 – Değişim süresi 30 gündür.

– Sezonu geçmiş ürünlerin değişimi yapılmaz.

– Değiştirme işlemi kasa fişi, ekstre veya slip ile yapılmaktadır.

– Değiştirme işlemi sadece kullanılmamış ürünler için geçerlidir.

– Aksesuar ürünlerinde değişim yapılabilmesi için etiketin çıkarılmamış olması gerekir.

– Değişim ürünlerinde arada fark kalması durumunda para iadesi yapılmaz, daha sonra kullanılmak üzere hediye çeki verilir. Verilen hediye çeki paraya dönüştürülemez.

– Hediye kartı ile gelen tüm değişim ürünleri yukarıdaki değişim şartlarına bağlıdır.

PARA İADESİ

 – İade işlemi için maksimum süre 7 gündür.

– İade işlemi kasa fişi, ekstre veya slip ile yapılmaktadır.

– İade işlemi sadece kullanılmamış ürünler için geçerlidir.

– Aksesuar ürünlerinde iade yapılabilmesi için etiketin çıkarılmamış olması gerekmektedir.

– Hediye kartı ile gelen ürünlere para iadesi yapılmaz.

– Kredi kartı ile yapılan alışverişlerde para iadesi karta iade olarak yapılır.

– Taksitli kredi kartı iadelerinde, iadeler de taksitli olacaktır.